Dochodzenie należności od firmy w upadłości

Jak dochodzić należności od firmy w upadłości
payhelp small logo

Sytuacja na rynku biznesowym systematycznie się zmienia, a dodatkowa konkurencja, szczególnie silna w niektórych branżach, może przyczynić się do osłabienia pozycji firmy i utraty płynności finansowej. Duże zadłużenie nie musi jednak oznaczać całkowitej klęski. Aby umożliwić takim przedsiębiorcom spłatę zobowiązań, państwo wprowadziło upadłość konsumencką. Czy dochodzenie należności od takiej firmy jest możliwe?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – procedura

Ogłoszenie przez firmę upadłości konsumenckiej ma przede wszystkim na celu umożliwienie Przedsiębiorcy spłaty zadłużenia. Nie oznacza to jednak, że Wierzyciel traci swoje prawa i nie może dochodzić należności. W rzeczywistości regulowanie zaległych rachunków przez Dłużnika jest równoznaczne ze spłacaniem Wierzyciela. Nie jest to jednak proste, a odzyskanie należnych pieniędzy nie zawsze jest gwarantowane. Obowiązują tu bowiem określone procedury oraz kolejność zaspokajania Wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie Przedsiębiorca w Sądzie właściwym dla miejsca jego pobytu. Nie może tego zrobić firma windykacyjna, Wierzyciel ani sąd z urzędu. Postępowanie sądowe zazwyczaj kończy się ogłoszeniem niewypłacalności. Zanim dojdzie do spieniężenia majątku Dłużnika, Sąd wyznacza czas na zgłaszanie się Wierzycieli. Do pracy przystępuje też Syndyk, który ustala listę wierzytelności, skład i wartość masy upadłościowej. Ostatnim etapem jest spieniężenie majątku firmy i podział środków pomiędzy Wierzycieli.

Kolejność zaspokajania Wierzycieli – plan spłaty

Oczywiste jest, że środki uzyskane ze sprzedaży majątku firmy nie muszą być wystarczające na pokrycie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli. Dlatego rolą Sądu jest określenie części kwoty przeznaczonej na zaspokojenie wierzycieli, a rolą Syndyka – ustalenie planu spłaty. O tym, który z wierzycieli otrzyma należne pieniądze, decydują m.in. cztery kategorie zaspokojenia wierzytelności określone w ustawie Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r.:

  • kategoria 1 – należności z tytułu stosunku pracy, umów rolników, wynikające z restrukturyzacji, alimentacyjne, renty, składki na ubezpieczenie społeczne,
  • kategoria 2 ­– podatki, daniny publiczne i inne należności nieujęte w pozostałych kategoriach,
  • kategoria 3 – odsetki, kary sądowe i administracyjne, należności z tytułu zapisów oraz darowizn,
  • kategoria 4 – należności dla wspólników i akcjonariuszy z tytułu pożyczki.

Jeśli następuje zgłoszenie wierzytelności, kategorie są pierwszym kryterium umieszczenia na liście i ustalenia kolejności spłaty. Dłużnik w odpowiedniej kolejności otrzymuje wezwanie do zapłaty od Syndyka.

Sprawdź również: Nota obciążeniowa dla dłużnika

Upadłość a windykacja – zgłoszenie wierzytelności do Syndyka

Dochodzenie należności w przypadku ogłoszenia upadłości firmy jest możliwe tylko za pośrednictwem Syndyka masy upadłościowej. Składając wniosek, Wierzyciel informuje go o tym, że domaga się uregulowania należności od Dłużnika. Jednocześnie zgłaszając Syndykowi swoją wierzytelność, może uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie określonym przez Sąd i ogłoszonym we właściwym rejestrze. Zazwyczaj jest to 30 dni.

Przekroczenie wyznaczonego terminu z powodu braku informacji o upadłości Dłużnika nie oznacza, że Wierzyciel nie może odzyskać swojego długu. Nadal może on zgłosić swoją wierzytelność Syndykowi pod warunkiem, że Sędzia – komisarz nie zatwierdził jeszcze planu spłaty. Oznacza to jednak dodatkowe koszty związane m.in. z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uzupełnionej liście wierzytelności. Faktury wystawione po ogłoszeniu upadłości, nie są objęte postępowaniem.

Sprawdź również: Skuteczna windykacja należności

Zgłoszenie wierzytelności – odsetki

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe dochodzenie spłaty zobowiązań przez Dłużnika odnosi się nie tylko do należności głównej, której dotyczy zgłoszenie wierzytelności. Odsetki od długu również mogą zostać zaspokojone z masy upadłościowej – pod warunkiem, że obejmują okres do dnia ogłoszenia upadłości. Prawo wyklucza jednak sytuacje, w których taka spłata jest możliwa. Dotyczy to odsetek od wierzytelności z zabezpieczeniem hipotecznym, zastawem rejestrowym lub skarbowym czy wpisem w rejestrze. O kolejności spłaty odsetek decydują kategorie wierzytelności.

Zaznacz aby ocenić ten wpis
[Wszystkie: 5 Średnia: 3.6]

Jakich informacji szukasz?

Możemy Ci pomóc

KONTAKT

Masz pytania dotyczące usługi Payhelp?
Chętnie odpowiemy. Napisz do nas:

Napisz swoje pytanie i podaj swój e-mail w formularzu.

    Podaj numer telefonu - oddzwonimy

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej Payhelp - BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8a. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

    Załóż darmowe konto