eWindykacja Payhelp dostępna w Santander Bank Polska

Payhelp partnerem w Santander Bank Polska

Według dostępnych wyników badań przeprowadzonych wśród polskich Przedsiębiorców z sektora MŚP, aż 90% z nich nie otrzymuje płatności za wystawione faktury w terminie. To przekłada się bezpośrednio na redukcję lub nawet poważne zachwianie płynności finansowej firmy, co z kolei może grozić koniecznością zaprzestania działalności i związaną z tym likwidacją biznesu. Do problemów z terminowym wypłacaniem należności za faktury dodatkowo przyczynia się obecnie pandemia koronawirusa, która solidnie zachwiała wieloma gospodarkami na świecie. Najsilniej odczuwają problemy mikrofirmy, dla których nierzadko nawet jedna nieopłacona na czas faktura może oznaczać poważne kłopoty z terminową regulacją własnych zobowiązań, a co za tym idzie – potencjalną niewypłacalność.

Postanowiliśmy zatem wspomóc najmniejszych polskich Przedsiębiorców w walce o należne im środki z niezapłaconych faktur i we współpracy z Santander Bank Polska uruchomiliśmy unikalną na naszym rynku usługę eWindykacja. Jest ona przeznaczona dla Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy korzystają z bankowości internetowej Mini Firma dostępnej w Santander Bank Polska. Usługa polega na możliwości skorzystania z naszej platformy windykacyjnej i profesjonalnego wsparcia w skutecznym odzyskiwaniu długów od nieterminowych Kontrahentów.

 

eWindykacja – jak to dokładnie działa?

Zasada funkcjonowania usługi eWindykacja jest niezwykle prosta: każdy Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zaloguje się do usługi Mini Firma w Santander Bank Polska, może za pomocą kilku kliknięć dodać przeterminowaną fakturę do panelu w systemie Payhelp i przekazać ją do obsługi przez naszych specjalistów. Co istotne, rola właściciela firmy na tym się w zasadzie kończy – wszystkimi dalszymi działaniami zmierzającymi do odzyskania należnych pieniędzy zajmujemy się już my, w ramach windykacji polubownej.

Działania prowadzimy zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z pełnym szacunkiem wobec nieterminowego Kontrahenta, ponieważ wiemy, jak ważne jest utrzymanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi. W każdym przypadku stosujemy się także do Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, prowadząc działania profesjonalnie i etycznie. Kiedy już odzyskamy zaległość (a dzieje się to na jeszcze etapie polubownym w 73% przypadków spraw), jest ona przekazywana w całości na konto właściciela firmy.

 

Dla kogo jest przeznaczona eWindykacja?

Jak już wspominaliśmy, eWindykacja została pomyślana jako usługa przeznaczona wyłącznie dla posiadających konto w Santander Bank Polska Przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z usługi Mini Firma. Z naszego doświadczenia wynika jasno, że to właśnie najmniejsi gracze na rynku mają zwykle największe problemy z wyegzekwowaniem terminowych płatności od swoich dużych Kontrahentów. Wiele dużych firm nagminnie stosuje „powszechną praktykę” w postaci zwlekania z terminowym opłaceniem faktury i przeciągania niemal w nieskończoność momentu uregulowania należności. Jest to praktyka, która naszym zdaniem jest niedopuszczalna zwłaszcza dziś, kiedy w wyniku koronakryzysu problemy finansowe odczuwane przez mikrofirmy są naprawdę poważne. O skali zjawiska najlepiej świadczy fakt, iż rząd Polski pod koniec kwietnia bieżącego roku obliczył, że z powodu pandemii koronawirusa i kryzysu gospodarczego działalność zlikwiduje nawet do 200 000 polskich mikro firm, czyli niemal 5% łącznej liczby przedsiębiorstw prowadzących aktualnie działalność na terenie naszego kraju.

 

eWindykacja – koszty

W przypadku przekazania nieopłaconych faktur za pośrednictwem eWindykacji do obsługi w Payhelp, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą windykacji do momentu odzyskania pieniędzy. Ponieważ wiemy, że budżety mikroprzedsiębiorstw są obecnie tym bardziej obciążone, nie ma opłat wstępnych ani jakichkolwiek ukrytych kosztów – aktualnie prowizja wynosi 10% od odzyskanej kwoty z faktury brutto i jest naliczana po odzyskaniu zaległości.

Ponadto koszty, poniesione przez przedsiębiorcę na odzyskanie przez Payhelp zaległych pieniędzy w jego imieniu, mogą zostać zaliczone w poczet kosztów prowadzenia firmy i tym samym dodatkowo wpłynąć na poprawę kondycji finansowej firmy. W tych rzadkich przypadkach, kiedy prowadzona przez nas windykacja polubowna nie przyniesie spodziewanego efektu, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Jest to jednak każdorazowo decyzja, którą pozostawiamy wierzycielowi.

W przypadku skierowania sprawy na etap sądowy Klient zobowiązany jest uregulować opłatę sądową, która wynika z ustawy. Payhelp pośredniczy w tej opłacie, udostępniając Klientowi możliwość wykonania przelewu z poziomu platformy Payhelp.

 

Nie opłaca się czekać – skorzystaj z pomocy ekspertów!

Powyższe słowa są szczególnie aktualne w obecnej sytuacji, kiedy przyszłość nie jest do końca pewna, a kwestią kluczową dla każdej firmy jest utrzymanie płynności finansowej. Dzięki usłudze eWindykacja proces odzyskiwania długu od niesolidnego Kontrahenta możesz rozpocząć już nawet następnego dnia po upływie terminu zapłaty za fakturę, a maksymalne koszty procesu są Ci znane jeszcze przed rozpoczęciem działań windykacyjnych. Nie czekaj więc na coś, co może nigdy nie nastąpić. Weź sprawy w swoje ręce i odzyskaj finansową płynność z Payhelp!