Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel platformy internetowej Payhelp – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8a. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane m.in. w celu utworzenia oraz obsługi konta w systemie Payhelp, a także w celu świadczenia usług w związku z zawartą umową.

Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe będą przetwarzana w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Newslettera Payhelp. Na warunkach określonych przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna treść klauzuli informacyjnej.