Przeterminowana faktura – jak odzyskać pieniądze i nie ponosić kosztów?

segregator zawierający niezapłacone faktury przez Klientów

Przeterminowana faktura to problem, z którym zetknęło się 90 proc. przedsiębiorców w Polsce. Odzyskanie płatności z tytułu nie zapłaconej na czas faktury nie musi być jednak ani trudne, ani drogie, ani czasochłonne.

Nawet 70 proc. przedsiębiorców ma w zwyczaju płacić swoim kontrahentom z opóźnieniem – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Priorytetowo opłacane są zobowiązania publiczno – prawne (podatki, ZUS), zobowiązania finansowe i pensje, czemu nie można się dziwić – tu opóźnienia w płatnościach rodzą natychmiastowe i potencjalnie dotkliwe konsekwencje. Kontrahenci zaś… mogą poczekać, ponieważ może się wydawać, że nie są oni w stanie równie skutecznie dochodzić swoich należności.

Tak jednak nie jest – w dyspozycji kontrahentów – wierzycieli – znajduje się szereg różnych sposobów wywierania presji na dłużnikach, począwszy od próby zawarcia porozumienia i wyznaczenia nowego terminu płatności, na zleceniu windykacji należności skończywszy.

Przeterminowana faktura – standardowe działania.

Jak może zachować się wierzyciel w konkretnej sytuacji? Przyjmijmy, że telefon i mail z prośbą o uregulowanie należności nie dały oczekiwanego rezultatu i najprostsze sposoby odzyskania należności zawiodły. W dalszej kolejności przedsiębiorca może nadal podejmować samodzielne próby wywierania presji na dłużnika – zawrzeć umowę z jedną z firm prowadzących powszechny rejestr przeterminowanych zobowiązań, wynająć wyspecjalizowaną kancelarię prawną lub zlecić odzyskanie długu prawnikom, z którymi współpracuje na co dzień. Wszystkie te działania generują jednak kolejne koszty, wymagają zaangażowania dodatkowego czasu i – o czym nie powinno się zapominać – wywołują nieprzyjemne emocje i stres. Ponadto, w przypadku zlecenia odzyskania płatności wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej w grę wchodzi cesja praw do faktury, co oznacza, że płatność trafi najpierw na konta kancelarii, a dopiero później – po odliczeniu wynagrodzenia za sukces – na konto pierwotnego wierzyciela. Co oznacza kolejny upływ czasu. Ponadto – jeśli windykacja nie zostanie przeprowadzona z należytym wyczuciem pojawi się ryzyko utraty kontrahenta, którego kłopoty z terminowym uiszczeniem płatności mogły być tylko przejściowe.

Windykacja online.

Istnieją jednak i inne – mniej absorbujące sposoby dochodzenia przeterminowanych należności, które nie wiążą się ani z angażowaniem dodatkowego czasu, ani emocji, a koszt podejmowanych działań jest z góry znany i prawdopodobnie niższy, niż w przypadku próby samodzielnego dochodzenia praw z przeterminowanej faktury, zwłaszcza przez przedsiębiorcę, który nie ma w tej dziedzinie doświadczenia.

Najprostszym, dostępnym od niedawna rozwiązaniem, może być zdalne zlecenie odzyskania należności firmie windykacyjnej wyspecjalizowanej w prowadzeniu tego typu działań. Payhelp.pl – bo o nim mowa – to internetowa platforma przeznaczona właśnie do tego typu działań. Cały proces jest uproszczony do minimum – wprowadzenie faktury do systemu zabiera zaledwie dwie minuty i od tego czasu jej egzekwowaniem zajmuje się zespół złożony z prawników, negocjatorów, specjalistów ds. komunikacji czy strategii sprzedażowych i windykacyjnych, przy czym wszystkie podjęte działania zamkną się w katalogu dobrych praktyk windykacyjnych. Mówiąc krótko – sprawa trafi do profesjonalistów, którzy ani nie naruszą prawa, ani nie zepsują swoim działaniem relacji na linii wierzyciel-dłużnik. Payhelp należy bowiem do notowanej na giełdzie firmy windykacyjnej BEST, jednej z najdłużej działających na rynku i największych tego typu firm w Polsce, która ma na koncie ponad 2 mln skutecznych spraw windykacyjnych.

Payhelp – krok po kroku.

Zespół Payhelp podejmuje tzw. miękkie działania windykacyjne (negocjacje, wysyłanie monitów, wpis na listę dłużników), a w razie potrzeby także doprowadzenia do uzyskania sądowego nakazu zapłaty – wszystko w znanej z góry cenie, bez dodatkowych opłat nawet w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową i bez konieczności podejmowania dalszych działań przez wierzyciela (poza udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentacji przed sądem). Dla wierzyciela proces jest w pełni przejrzysty – w każdej chwili może się on zalogować do systemu i sprawdzić jakie działania zostały podjęte, aby doprowadzić do uregulowania niezapłaconej faktury. Koszt usługi waha się między 5-8 proc. wartości należności, w zależności od jej wysokości (im wyższa faktura, tym niższy procentowo koszt jej odzyskania). Kiedy dłużnik zrealizuje płatność, pieniądze trafiają bezpośrednio na konto wierzyciela, co dodatkowo skraca czas całej operacji.

Dzięki takiej – uproszczonej do minimum – formie współpracy przedsiębiorca oszczędza czas, nerwy i pieniądze (w porównaniu do modelu wynajęcia firmy windykacyjnej działającej w modelu wynagrodzenie za sukces). Mało tego – do niezapłaconej faktury w terminie automatycznie naliczone zostaną karne odsetki ustawowej wysokości, a w razie skierowania sprawy do e-sądu, koszty procesowe obciążą dłużnika.

Jeśli więc następnym razem pojawi się u Ciebie przeterminowana faktura, pamiętaj że możesz skorzystać z platformy Payhelp, za pomocą której łatwo odzyskasz swoją należność.