Tag: windykacja

Czego nie można robić w windykacji?

Działania windykacyjne w profesjonalnych, dużych firmach windykacyjnych zawsze są też prowadzone etycznie i z poszanowaniem godności Dłużnika. Profesjonalnym odzyskiwaniem należności w dużych firmach windykacyjnych zajmują się wyłącznie sprawdzeni i kompetentni fachowcy, którzy w pierwszej kolejności dążą do wypracowania z Dłużnikiem ugody satysfakcjonującej dla obu stron.

PAYHELP 1 miesiąc temu

Korzyści, jakie płyną ze współpracy z firmą windykacyjną. Odzyskiwanie długów nigdy nie było tak proste!

Usługi online cieszą się coraz większym zainteresowaniem – nie tylko wśród zwykłych konsumentów, którzy dzięki pandemii COVID-19 przekonali się, jak wygodne jest robienie zakupów przez Internet. Również Przedsiębiorcy coraz chętniej załatwiają swoje sprawy bez wychodzenia z domu czy biura, ponieważ jest to bardzo wygodna alternatywa, zwłaszcza dla małych firm, w których większością spraw zajmuje się zwykle sam właściciel. Windykacja online w Payhelp to szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności bez konieczności osobistego zaangażowania w proces ze strony Przedsiębiorcy.

PAYHELP 2 miesiące temu
Nowości i porady. Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter.

Łatwo i skutecznie odzyskaj pieniądze z niezapłaconych faktur

Jakie obowiązki ma windykator, a jakie komornik?

Windykacja to zakres działań przedsądowych, które maja doprowadzić do spłaty nieuregulowanej dotąd należności w terminie i na zasadach ustalonych między wierzycielem, a dłużnikiem. Windykator to pewnego rodzaju mediator. W imieniu wierzyciela kontaktuje się  w celu ostatecznego ustalenia terminu płatności i doprowadzenia do jej realizacji. Nie zastrasza, nie wymusza, ale rzeczowo i realnie ustala termin i zasady uregulowania długu przez dłużnika. Działa zawsze w świetle prawa.

PAYHELP 6 miesięcy temu

Czy windykacja jest nierozerwalną częścią biznesu?

Sytuacja, w której firma uzyskuje wszystkie należne jej płatności na czas, sama realizuje swoje zobowiązania w terminie, posiada pełną płynność i bieżący przepływ finansowy, a windykacja to narzędzie, po które nie musi nigdy sięgać –  to wizja idealna. Tego życzyłby sobie każdy startujący przedsiębiorca. Jednak rzeczywistość jest zgoła odmienna.

PAYHELP 7 miesięcy temu

Czy warto zlecić proces windykacji firmie zewnętrznej?

Windykując należność samodzielnie możemy zrobić to być może taniej (jeśli nie sięgniemy po pomoc prawników), ale kosztem nerwów i angażowania własnego czasu i być może utraty dobrej relacji z klientem. Pomoc profesjonalnej firmy windykacyjnej to koszt relatywnie niewielki, za to daje ona gwarancję podjęcia etycznych działań.

PAYHELP 8 miesięcy temu