Jak zarządzać płatnościami w firmie, aby utrzymać płynność finansową?

PAYHELP 1 tydzień temu

Jak radzić sobie z wymówkami, gdy Dłużnik nie płaci?

Wykonałeś zlecenie, wystawiłeś fakturę i czekasz na zapłatę? Minął termin płatności, a mimo to nie widzisz na swoim koncie kwoty za wykonaną usługę? Klienci często zbywają zleceniobiorców, stosują różne wymówki albo w ogóle nie odpowiadają na wiadomości. Jak sobie radzić w sytuacji, gdy Dłużnik nie kwapi się do zapłaty?

PAYHELP 3 tygodnie temu

Czy każdy przedsiębiorca może współpracować z firmą windykacyjną?

Przedsiębiorcy w naszym kraju dość często podejmują próby odzyskania zaległości samodzielnie, ale w ogromnej większości przypadków końcowy efekt tych wysiłków jest daleki od oczekiwań. Ma na to wpływ wiele czynników, wśród których na pierwsze miejsce wysuwają się: nieumiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji z Dłużnikiem, używanie argumentów opartych na emocjach, wysokie koszty samodzielnej windykacji i brak konsekwencji w realizacji sankcji wobec Dłużnika. W przypadku powierzenia należności do odzyskania przez Payhelp wspomniane przed chwilą kwestie nie mają racji bytu.

PAYHELP 3 tygodnie temu

Współpraca z firmą windykacyjną wzmacnia autorytet Twojej firmy

Profesjonalny wizerunek firmy w otoczeniu biznesowym buduje się przez wiele lat. Ogromne znaczenie dla autorytetu każdej firmy jako instytucji ma odpowiedzialność finansowa i kultura w relacjach B2B, rozumiana jako rozsądne dysponowanie budżetem firmy, terminowe regulowanie swoich zobowiązań wobec Kontrahentów oraz traktowanie ich z szacunkiem i zrozumieniem w chwili, gdy wpadną w kłopoty finansowe.

PAYHELP 4 tygodnie temu

Payhelp współpracuje z biurami rachunkowymi i księgowymi. Jakie korzyści może zyskać Klient?

Nawiązanie współpracy z Payhelp to szereg korzyści dla biura rachunkowego i jego Klientów. Przede wszystkim jest to doskonały sposób na poszerzenie oferty biura o nową usługę. Klienci biur rachunkowych, które zdecydują się na współpracę z Payhelp, mogą liczyć nie tylko na etyczne, skuteczne i sprawne odzyskanie zaległych płatności, ale również na szerokie wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej w przyszłości.

PAYHELP 1 miesiąc temu

Czego nie można robić w windykacji?

Działania windykacyjne w profesjonalnych, dużych firmach windykacyjnych zawsze są też prowadzone etycznie i z poszanowaniem godności Dłużnika. Profesjonalnym odzyskiwaniem należności w dużych firmach windykacyjnych zajmują się wyłącznie sprawdzeni i kompetentni fachowcy, którzy w pierwszej kolejności dążą do wypracowania z Dłużnikiem ugody satysfakcjonującej dla obu stron.

PAYHELP 1 miesiąc temu